Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Privacy

Dit privacybeleid voor sollicitanten ('beleid') beschrijft hoe CRG N.V. individueel identificeerbare informatie over u ('persoonlijke gegevens') verzamelt, verwerkt en overdraagt. Lees dit zorgvuldig door.

 

1. Partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens

CRG N.V. is de verantwoordelijke partij voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. CRG N.V. kan gebruik maken van derden om namens CRG.N.V. persoonlijke gegevens te verwerken. CRG N.V. zal passende contractuele beschermingsmaatregelen instellen of bevestigen voor het waarborgen van de persoonlijke gegevens die met dergelijke derden worden uitgewisseld.

 

2. Doel van verwerking en soorten persoonlijke gegevens

CRG N.V. verwerkt persoonlijke gegevens voor verschillende gerechtvaardigde zakelijke en nalevingsdoeleinden, zoals:

  • Om het sollicitatieproces te ondersteunen door gebruik van persoonlijke gegevens (naam, adres, opleiding, …)
  • Om de personeelsadministratie te ondersteunen door gebruik van naam, adres, geboortedatum, geslacht (in overeenstemming met de geldende wet en met toestemming waar verplicht), nationaliteit (in overeenstemming met de geldende wet en met toestemming waar verplicht), soort arbeidsovereenkomst, bankrekeningnummer, loonstructuur (bijv. per uur of maandloon), afkomst (in overeenstemming met de geldende wet en met toestemming waar verplicht), internetadres en fulltime of parttime status.
  • Voor werknemersrelaties, talent beheer en talent-mappingfuncties door gebruik van naam, identificatie, organisatie (lidmaatschap van een vakbond niet vermelden), begindatum, rechtsgebied, taal, positie, fulltime/parttime status, geslacht (indien toegestaan door de geldende wet en met uw toestemming, indien vereist), afkomst (indien toegestaan door de geldende wet en met uw toestemming, indien vereist), e-mail, telefoonnummer, prestatiescore voor elke kwalificatie, licenties of certificaten die u voor de positie nodig hebt.
  • Om het beheer van uw arbeidsrelatie te vergemakkelijken door uw manager rechtstreekse toegang te verschaffen tot een beperkt aantal persoonlijk gegevens over u.
  • Om aan overheidsvereisten te voldoen door gebruik van informatie als fiscale informatie, gegevens betreffende sociale zekerheid en andere statutaire informatie.
  • Om de controle en handhaving van bedrijfsbeleidsregels en -procedures en naleving van wettelijke voorschriften uit te voeren, inclusief onderwerpen in verband met ethiek, gezondheid en veiligheid. 

De gegevenselementen die hierboven voor elk doel zijn vermeld, zijn niet noodzakelijkerwijs een volledige opsomming, maar moeten gezien worden als een richtlijn die van tijd tot tijd kan worden aangepast aan de bedrijfsbehoeften en -strategie.


3. Speciale persoonlijke gegevens

CRG N.V. zal over het algemeen geen persoonlijke gegevens verwerken die aangemerkt worden als uiterst gevoelig onder de wet op gegevensbescherming, tenzij (i) u hierin hebt toegestemd, of (ii) het verwerken daarvan vereist of toegestaan is onder toepasselijke wetgeving. Deze speciale persoonlijke gegevens omvatten gegevens over de godsdienst of levensfilosofie van een persoon, ras, politieke overtuiging, gezondheid en seksuele geaardheid, of persoonlijke gegevens betreffende lidmaatschap van een vakbond, evenals persoonlijke gegevens betreffende crimineel gedrag, of onwettig of verwerpelijk gedrag in verband met een opgelegd verbod in verband met dergelijk gedrag.

 

4. Gegevensbeveiliging

Toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt strikt beheerd via de uitgebreide systeembeveiliging binnen het HR systeem en andere tools en systemen en binnen het bedrijfsnetwerk. Toegang is beperkt tot specifieke human resources-professionals en ander CRG-personeel en hun vertegenwoordigers die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie (bijvoorbeeld de werver of het wervingsbureau).

 

5. Gegevensopslag

CRG bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, tenzij er aanvullende gegevens nodig zijn om wettelijke verplichtingen te vervullen. Uw gegevens blijven in het HR-systeem bewaard voor de periode die voor CRG noodzakelijk is voor het gebruik daarvan (bijvoorbeeld het voorbereiden van aangifte van overheidsbelastingen) en worden vervolgens gearchiveerd of verwijderd volgens specifieke termijnen die bepaald worden volgens lokale wetgeving en goede zakelijke praktijken.

 

6. Toegang en andere rechten

U hebt mogelijk rechten onder de geldende wet op gegevensbescherming, waaronder in sommige gevallen het recht om de persoonlijke gegevens die CRG N.V. over u bewaart te bekijken, om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en te verwijderen en u in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of anderszins rechten betreffende gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u met CRG N.V. contact opnemen op de hieronder beschreven manier. CRG N.V. zal uw aanvraag zo snel als redelijkerwijs mogelijk beantwoorden, en als uw aanvraag niet ingewilligd kan worden, zal CRG N.V. u de reden daarvoor geven.

 

7. Vragen

Hebt u vragen over uw persoonlijke gegevens of het privacybeleid van CRG N.V., neem dan contact op via hr@jbc.be.