Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Klokkenluidersmelding

Klokkenluidersmelding

Wenst u een melding te doen van een mogelijke of feitelijke inbreuk op wetgeving, dan kan dit via het daartoe voorziene meldingskanaal.


Wat is de klokkenluidersregeling?
De klokkenluidersregeling is er om mensen een veilig kanaal te bieden waarop zij een melding kunnen doen van vermoedelijke of feitelijke wettelijke inbreuken door of binnen Claes Retail Group.


Waarvoor kan je een melding doen via het klokkenluiderskanaal?
Het klokkenluiderskanaal kan worden aangewend om meldingen te doen van mogelijke inbreuken op hierna volgende wetgeving:

 • Overheidsopdrachten;
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • Productveiligheid en productconformiteit;
 • Veiligheid van het vervoer;
 • Bescherming van het milieu;
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • Voedsel- en diervoederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Volksgezondheid;
 • Consumentenbescherming;
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk en informatiesystemen;
 • Bestrijding van belastingfraude;
 • Sociale fraudebestrijding;
 • De financiële belangen van de Europese Unie;
 • Inbreuken in verband met de Europese interne markt.


Wie kan een melding doen?

 1. Werknemers, met inbegrip van kandidaat-werknemers, ex-werknemers, vrijwilligers en stagiairs.
 2. Zelfstandige dienstverleners
 3. Aandeelhouders en personen die behoren tot bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan
 4. Iedereen die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
 5. Facilitators en derden die verbonden zijn met de melder (bv. collega’s en familieleden)
 6. Juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee de melders anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.
   

Welke bescherming geniet een melder?
De bescherming van de klokkenluidersregeling houdt enerzijds in dat de behandeling van de melding derwijze georganiseerd is dat de veiligheid van de melder gegarandeerd is en de (identificatie)gegevens van de melder vertrouwelijk worden behandeld. Een melder is anderzijds beschermd tegen mogelijk negatieve maatregelen ten aanzien van de melder. Er mag niet gedreigd
worden met deze maatregelen of getracht worden maatregelen te nemen, als vergelding voor een melding of openbaarmaking. Het gaat concreet over een verbod op iedere (in)directe handeling of nalatigheid die tot een ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden.
De tweeledige bescherming van de klokkenluidersregeling geldt enkel ten aanzien van melders wanneer zij gegronde redenen hebben te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is. Een melder die bewust foutieve informatie meldt, wordt niet beschermd.


Aan wie kan u uw melding richten?
U kan de informatie over de mogelijke/feitelijke inbreuk melden via volgend contactgegevens:


Annick Thijs
Centrum Zuid 3401
3530 Houthalen
E.: blowthewhistle@claesretailgroup.com
T.: +32 11 60 84 00


Meer informatie over het klokkenluiderskanaal en de behandeling van een melding kan u vinden in de klokkenluiderspolicy. Mocht u toch nog vragen hebben over de klokkenluidersregeling dan kan u deze stellen aan Annick Thijs (annick.thijs@claesretailgroup.com of +32 11 60 84 00.

Klokkenluiderspolicy