Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

De CRG Code of Conduct

Volgens het boekje

De voorwaarden die we stellen op vlak van mensenrechten zijn vastgelegd in onze Code of
Conduct. Deze gedragscode, die we voorleggen
en laten ondertekenen door al onze Tier
1-leveranciers, is opgesteld volgens de principes
van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
van de Verenigde Naties. De ILO heeft elf van haar
verdragen aangemerkt als ‘fundamenteel’. Deze
elf verdragen dekken vijf onderwerpen die worden
beschouwd als de fundamentele principes en
rechten op het werk:
1. Vrijheid van vereniging en erkenning van
het recht op collectieve onderhandeling
2. Verbod op alle vormen van gedwongen
arbeid
3. Het verbod op kinderarbeid
4. Het verbod op discriminatie
5. Werken in veilige en gezonde
omstandigheden

Onze Code of Conduct